s6s5s7s4S2S1

Välkommen!

rbo Friskola är en liten och mysig skola, som ligger vid riksväg 172 mellan Högsäter och Bäckefors. Verksamheten består av förskola, förskoleklass, grundskola upp till åk 6 och fritids. 

Här arbetar vi med små klasser där varje barn får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och mognad. Vår målsättning är att utveckla trygga, empatiska och kreativa barn med lust att lära. Vår strävan är en verksamhet med korta beslutsvägar och stora möjligheter till föräldrainflytande.