S2

Välkommen!

rbo Friskola är en liten och mysig skola som ligger på landet mellan Högsäter och Bäckefors. Verksamheten består av förskola, förskoleklass, grundskola upp till åk 6 och fritids. 

Skolan kännetecknas av hög personaltäthet med engagerade och legitimerade lärare som arbetar i ett nära samarbete med små och flexibla elevgrupper.  Verksamheten präglas av höga kvalitetskrav och en mycket god måluppfyllelse. Ett starkt fokus på studiero, trygghet och skolans kunskapskrav bidrar till en skola där barnen känner arbetsglädje och visar goda resultat.