Barn- och elevförsäkringar

Olycksfallsförsäkring

Färgelanda kommun har tecknat försäkring med Gjensidige. Den omfattar alla barn i kommunen, även de som går i en fristående verksamhet. 

En olycksfallsförsäkring är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom ofrivillig, plötslig, yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Olycksfallsförsäkring gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som går i enskild eller fristående verksamhet.
Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller alltså dygnet runt, både under vistelse i förskola/skola och under fritid. Inom begreppet förskola/skola ryms även familjedaghem, förskoleklass och fritidshem. Heltidsförsäkring gäller också för elever i gymnasieskola, gymnasiesärskola och elever som omfattas av det individuella programmet.
För elever i kommunal vuxenutbildning, grundvux. och SFI gäller försäkringen under verksamhetstid. Med verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.

Olycksfallsskada som kan ge rätt till ersättning, ska anmälas till Gjensidige utan dröjsmål och inom 10 år från skadetillfället. Om så inte sker är fordran preskriberad. Den som gör anspråk på ersättning ska sända in läkarintyg och övriga handlingar som är av betydelse.

Mer information och aktuella blanketter laddas ned från kommunens hemsida:

Ladda ner blanketter här >>