Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Järbo friskola består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, barnpsykolog och skolläkare. Elevhälsoteamets uppgift är att arbeta förebyggande och ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Elevhälsan omfattar även hälsokontroller och enskilda sjukvårdsinsatser.

Kurator
Krister Andersson
Specialpedagog
Susanne Broberg
Barnpsykolog
Jill Bengtsson
Skolsköterska och skolläkare
Dalslandskliniken

 

apples on a burlap bag