Rutiner för klagomålshantering

Tillsammans med er, elever och vårdnadshavare, kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet. Klagomål är viktiga för skolan och uppfattas inte negativt, det ger skolan en möjlighet att ändra rutiner, utveckla processer eller förbättra informationen. Därför ska det finnas tydliga rutiner för hur klagomål lämnas och hanteras av skolan (4 kapitlet 8 § skollagen).  Vi följer de rutiner som är framtagna av SKL och Friskolornas Riksförbund. 
Vill du läsa mer kan du ladda ned deras rekommendationer här.


Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet eller grundskolan? Hit kan du vända dig:

1. Kontakta verksamheten
Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Du kan lämna ditt klagomål skriftligt eller via e-post: klagomal@jarbofriskola.se

2. Kontakta rektor
Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen genom styrelsen för Järbo friskola.

3. Kontakta huvudmannen
Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.
Du kan lämna ditt klagomål digitalt via detta formulär (länk).
Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: styrelse@jarbofriskola.se

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?
Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 5 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste  lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta rektor alternativt huvudmannen.
Rektor: Katarina Appelgren, katarina.appelgren@jarbofriskola.se
Styrelse: styrelse@jarbofriskola.se

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?
Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en
anmälan till Skolinspektionen. Gäller ditt klagomål förskolans verksamhet vänder du dig till Färgelanda kommun.