Grön Flagg

Järbo friskola är en certifierad Grön Flagg skola

Grön Flagg är en kostnadsfri utmärkelse för förskolor och skolor som vill arbeta med hållbar utveckling och är Sveriges största miljönätverk för pedagogiska verksamheter! Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man varje dag prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete som alla i verksamheten deltar i.

Barn och personal samarbetar under demokratiska former där alla ges möjlighet att bidra och delta. Vi arbetar med en medvetenhet om miljön och hållbar utveckling genom konkreta aktiviteter. 

För att barnen ska känna att det är roligt och relevant att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor är det viktigt att deras åsikter fångas upp.  Med hjälp av miljöråd i förskolan och skolan gör vi detta möjligt. Miljörådet sammanträder cirka 1 gång per månad.

banner5