Historik

Järbo skola byggdes på 50-talet och har sedan dess utbildat och format många av kommunens innevånare. Kommunen beslutade under sommaren 2009 att lägga ner all verksamhet i skolan, vilket blev starten på ett händelseförlopp som ledde fram till att skolan idag drivs som friskola.

Här följer en sammanfattning av förloppet:

  • Juni 2009 – Kommunen lägger ned Järbo skola.
  • Juli 2009 – Ett informationsmöte hålls i Järbo Allhem med en inledande förfrågan om intresse för att starta en friskola i Järbo.
  • Hösten 2009 – Intresseundersökning inför ansökan till skolinspektionen.
  • Mars 2010 – En ansökan om att få starta friskola lämnades in till Skolinspektionen
  • Juni 2010 – Föreningen köper Järbo skola av Färgelanda kommun
  • December 2011 – Järbo.com fick godkänt av Skolverket att starta friskola!
  • 1 Augusti 2011- Järbo skola öppnar igen, denna gång som Järbo Friskola.
575893_431944820156354_1017838195_n