Organisation

Järbo Friskola drivs som en ideell förening med namnet Järbo Friskola.  På föreningens årsmöte väljs en styrelse bestående av föräldrar och rektor som adjungerad ledamot. Styrelsen har det övergripande kvalitetsansvaret att ser till att verksamheten bedrivs enligt de styrdokument som omgärdar den svenska skolan.

Verksamheten består av förskola, grundskola med åk F-6 samt fritidsverksamhet. Rektor har det dagliga ansvaret för de verksamheter som bedrivs och arbetar tillsammans med personal och styrelse med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Styrelsens ordförande:
Lisa Fredriksson
styrelse@jarbofriskola.se
Rektor:
Frida Johansson Sjöberg
frida.j.sjoberg@jarbofriskola.se

 

 

 

 

FRIS_Logga_medlem_RGB

Vill du bli medlem i Järbo Friskola?
Genom att bli medlem bidrar du till skolans fortlevnad och att föreningar och privatpersoner kan hyra skolans gymnastiksal på kvällstid och helger. Medlemsavgiften går bland annat till underhåll och reparationer av gympasalen

Medlemskap kostar 100 kr/person och gäller för ett helår. Medlemsavgift för 2018 sätts in på BG 443-6895. Märk din inbetalning med namn och kontaktuppgifter, gärna e-postadress.