Medlemskap i föreningen

Skolan drivs av den ideella föreningen Järbo friskola. Föreningen driver förskola, fritids, grundskola och äger den fastighet som verksamheterna bedrivs i.

I vår förening sker allt arbete ideellt, utan någon ersättning till vare sig styrelse eller medlemmar som engagerar sig i föreningsarbetet.

Förutom att driva skolverksamhet verkar föreningen för bygdens utveckling. Ett sätt att bidra till detta är att låta föreningar och privatpersoner använda skolans gymnastiksal på kvällstid och helger. Medlemsavgiften går bland annat till underhåll och reparationer av gympasalen

Medlemskap kostar 100 kr/person och gäller för ett helår. Medlemsavgift för 2018 sätts in på BG 443-6895. Märk din inbetalning med namn och kontaktuppgifter, gärna e-postadress.

Tack för din insats!