Personal

Vår målsättning är att alla barn ska uppleva en trygg och trivsam skola där det är nära till vuxna.
Därför väljer vi att ha en hög personaltäthet i alla sammanhang, både i klassrum och på raster.

Katarina Appelgren
(rektor tillika förskolechef)
Elin Guttke Lindroth
Madeleine Arneskog
Karin Eriksson
Petra Aronsson
Åsa Persson
Frida Johansson
Evelina Olsson
Eva Johansson
Eleonor Solberg
Elisabeth Solberg
Sabina Johansson
Malin Billström
Arne Larsson
Josefin Svensson
Sune Fredriksson
Anita Thorin Olsson
personal