Värdegrund

Järbo friskolas värdegrund

 Järbo friskolas värdegrund är utformad i samarbete mellan personalen, barnen i förskolan, förskoleklass, grundskola och fritids. Vår värdegrund utgår ifrån fyra kategorier: Respekt, Ansvar, Trygghet och Trivsel, som tillsammans bildar ledordet RATT.  Värdegrunden är en naturlig del i det vardagliga arbetet. Föräldrar informeras om värdegrunden på höstterminens första föräldramöte.

Respekt
Jag är mot andra såsom jag vill att andra ska vara mot mig.

 •  Jag lyssnar när någon pratar och avbryter inte utan väntar på min tur.
 • Jag säger förlåt när jag gjort något fel.
 • Jag förstår och respekterar att vi alla tänker olika.

Ansvar
Vi är rädda om varandra och våra saker.

 •  Vi visar hänsyn och hjälps åt så att alla mår bra.
 •  Jag tänker på vad jag säger så jag inte sårar någon.
 • Jag kommer i tid och gör mina uppgifter samt bidrar till att skapa god arbetsro.

Trygghet
Jag känner mig lugn och trygg på skolan och att jag duger som jag är.

 • Vuxna lyssnar och bryr sig om vad jag har att säga. Därför pratar jag med dem om det hänt något.
 • Vi bryr oss om varandra.
 • Jag behöver inte vara rädd.
 • Det är tillåtet att göra eller säga fel, bara jag gör så gott jag kan.

Trivsel
Jag är glad och trivs och känner gemenskap med alla på skolan.

 •  Vi har roligt tillsammans och säger positiva saker till varandra.
 • Vi är trevliga och vänliga mot alla och hjälper varandra.
 •  Alla får vara med.
 •  Vi viskar inte och har hemlisar.
Hämtat från vår plan mot diskriminering och kränkade behandling:
 
”Vår vision är en verksamhet där alla ska känna trygghet och trivsel och där vi bemöter varandra med ansvar och respekt för allas lika värde.”
 
 

värdegrund

 

Hämta ditt eget exemplar av vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” i föräldrafacket, entrén på andra våningen.