Förskoleklass

Här lägger vi grunden inför inför de fortsatta skolåren, även om leken fortfarande är en viktig del i lärandet. I förskoleklassen arbetar vi mycket med bild, musik, rim, ramsor, sagor, lekar samt läs och skrivförberedande övningar. Ibland samarbetar vi med skolan i exempelvis samlingar, bild, musik, utflykter, temaarbeten, lunch, raster m.m. Vi arbetar aktivt med att träna barnens sociala förmågor och koncentration.  I förskoleklassen tränar man på att lyssna, lära sig att förstå och kunna följa instruktioner.
förskoleklass