Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Järbo friskola består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, barnpsykolog och skolläkare. Elevhälsoteamet träffas varje månad för att arbeta förebyggande och följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Elevhälsan omfattar även hälsokontroller och enskilda sjukvårdsinsatser.

apples on a burlap bag