Förskola

Förskolan Vitsippan

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98.

Här jobbar vi aktivt för att alla barn ska bli sedda och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid arbete med värdegrundsfrågor och demokrati för att barnen ska utvecklas som individer, känna sig trygga och lära sig ingå i sociala sammanhang.

Natur, miljö och IT är andra exempel på ämnesområden vi arbetar med. Men även att läsa, skriva och räkna ingår i aktiviteterna. Vi arbetar ofta med skapande och praktiska inslag och försöker vara utomhus så mycket vi kan.

IMG_0107

gronflagg_forskola_0