Fritids

Fritids finns för elever i årskurs F – 6 och har öppet alla ordinarie skoldagar och under kortare lov. Fritids börjar direkt efter skolan med ett gott mellanmål.

Fritids kompletterar skolans verksamhet och strävar efter att ta tillvara på barnens kunskaper och färdigheter. Vi arbetar med att stödja barnens identitetsutveckling, stärka deras självkänsla och uppmuntra dem till att ta eget ansvar. Fritids erbjuder ett brett urval av planerade aktiviteter men lägger stor vikt vid att låta barnen vara delaktiga i verksamhetens uppläggning. Därför har vi varje vecka ett fritidsråd där alla barn får tycka till och planera veckans aktiviteter. Läxhjälp erbjuds för alla elever.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga, stimulerade, betydelsefulla — och ha kul! 

 

IMG_9958